Hizmet Sözleşmesi


MÜCBİR SEBEPLER VE SORUMLULUKLAR
a) Tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev,
afet, savaş, hava şartları ve muhalefeti, teknik olay ve arızalardan veya devletlerarası
ilişkilerden doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden Bigezen Tur sorumlu
tutulamaz.
b) Bigezen Tur, tur programında, ücretlerde, nakil araçlarında ve konaklama tesislerinde
her türlü değişiklik yapma hakkına(aynı klasmanda)  sahiptir. Acentemiz taşıyıcı ve konaklama şirketleri ile
müşterilerimiz arasında aracı durumundadır.
c) Taşıma ve konaklama ile ilgili, Acentemizle ilgili olmayan herhangi bir sebepten dolayı,
taşıma ve konaklama esnasında meydana gelebilecek kaza, sağlık problemi, bavul
çalınması veya kaybolması veya hasara uğramasından Acentemiz sorumlu değildir.
d) Turlarımıza tek olarak katılan yolcularımız, tur ücretine ilaveten tek kişilik oda farkını
ödemek zorundadırlar. Ancak arzu ettikleri takdirde ve tura katılan 2. bir tek kişi
olduğunda iki yolcumuzun kendi istek ve onayları doğrultusunda aynı odada kalabilirler.
Aynı odayı paylaşan iki yolcu arasında ve tur esnasında doğabilecek her türlü ihtilaftan
Acentemiz sorumlu olmayacaktır.
e) Acentemiz, çalışmış olduğu hava yollarının zaman zaman değiştirdiği uçak saatleri ve
tarifelerinden sorumlu değildir.
f) Acentemiz, zorunlu durumlarda, orijinal programa sadik kalarak, tur sıralamasında,
yemek yenecek veya konaklanacak yerlerde vb değişiklik yapma hakkını saklı tutar
06 - FİYATA DAHİL HUSUSLAR VE ve DİĞER İSTİSNALAR
a) Tur programında fiyata dahil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki
turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir.
b) Uçak şirketleri Dünya üzerinde petrol fiyatlarının artmasına bağlı olarak –yakıt ücretlerine
gelen zammı (uçak bileti alınmış bile olsa) yansıtmakta ve tur tarihinden önce Acenteden
talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda hava yollarının yapacağı zamlardan Bigezen Tur
 sorumlu tutulamaz ve bilet fiyat fakları tur fiyatına yansıtılır
c) Fiyatlara katma değer vergisi dahildir.
d) Otellere varış saati 14:00, odalara yerleşme saati 15.00 saatleri arasındadır. Otellerde odaları en
geç boşaltma saati ise 12.00'dir. (Tur Programını uygulamak amacıyla otelden daha erken saatte ayrılınabilir.)
e) Otobüs ile yapılan turlarda, yollarda yenilen yemek ücretleri misafirler tarafından ödenir.
Program dışı ekstra harcamalar müşterilerimize aittir .
f) Seyahat süresince gezilen ve konaklanan yerlerde misafirlerimiz ile ilgili meydana
gelebilecek hasar, zarar ve kayıptan Acentemiz sorumlu değildir.
--İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER
1-a.Tüketici,Günibirlik turlarda rezervasyonunu iptal etmek isterse son 7 gün  içerisine girmeden koşulsuz iptal hakkı ve ücret iadesi hakkı bulunmaktadır.Son 7 gün  içerisinde yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
b.Tüketici,Paket turlarda(Konaklamalı) rezervasyonunu iptal etmek isterse son 7 gün içerisine girmeden koşulsuz iptal hakkı ve ücret iadesi hakkı bulunmaktadır.Son 7gün içerisinde yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
2-Çocuk indirimleri, ebeveynlerle veya iki büyükle aynı odayı paylaştığı sürece yapılır.
3-Gezi programında belirtilen konaklama şekli dışında , yolcunun gezi esnasında ve otellerde alacağı ekstra yemek, içki, telefon görüşmeleri ve program dışı hizmetler kendisine aittir.
4-Gezi esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından şirketimiz sorumlu değildir.
5-Gezilerimizde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.
6-Geziye çıkmadan veya gezi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak acentamız programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir..
7-Tüketici turu gezinin başlamasından 3 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
8-Acente ,Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
9-Acenta, yeterli katılımın olmaması veya gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret iade edilir.
10-Gezi esnasında hava ve yol koşullarına göre tur rehberi tur programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
III- GENEL HÜKÜMLER
 1-Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 20 kg bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
2-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
3-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler, ve Acente’nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acente’nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.
4-Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.
5-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
6-Acentenin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB İZMİR ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır